کلاله > ابوالفضل(ع)- خ امام خمینی

 بوشهر > حاج محمد علی - سنگی

 مشهد > جوادالائمه - بلوار توس

 کرمان > ابوالفضل (ع) سرآسياب فرسنگي

 تايباد > چهارده معصوم- میان ولایت، روستای بهلول آباد

 لنجان > ابوالفضل، خ امام

 کرمان > حضرت حجت (عج)

 تايباد > امام حسن مجتبی (ع)- شهرک امام حسن مجتبی

 10 يزد > مهديه شاهديه- ابرند آباد

 11 مشهد > الرضا - شهرک شهيد باهنر

 12 يزد > النبي(ص)- شاهديه ابرند آباد

202771
157467
106891
97718
93840
92523
87357
79424
77650
69638
63210
58398