کلاله > ابوالفضل(ع)- خ امام خمینی

 بوشهر > حاج محمد علی - سنگی

 مشهد > جوادالائمه - بلوار توس

 کرمان > ابوالفضل (ع) سرآسياب فرسنگي

 تايباد > چهارده معصوم- میان ولایت، روستای بهلول آباد

 لنجان > ابوالفضل، خ امام

 کرمان > حضرت حجت (عج)

 تايباد > امام حسن مجتبی (ع)- شهرک امام حسن مجتبی

 10 يزد > مهديه شاهديه- ابرند آباد

 11 مشهد > الرضا - شهرک شهيد باهنر

 12 يزد > النبي(ص)- شاهديه ابرند آباد

212326
157695
107667
97832
93846
92529
87370
79428
77653
69645
63212
58404